Karpacki-Klaster-Turystyczny-520x343W skład Karpackiego Klastera Turystycznego wstąpiło blisko 40 podmiotów z branży turystycznej i będzie współpracować na rzecz wypromowania południa województwa podkarpackiego jako atrakcyjnego turystycznie regionu.

Klaster obejmuje swoim zasięgiem tereny górskie i podgórskie: Bieszczady, Beskid Niski oraz Pogórza (Przemyskie, Dynowskie, Czarnorzecko-Strzyżowskie, Bukowskie i Jasielskie). Jego członkowie to m.in. biura podróży, hotele, pensjonaty, przewodnicy, lokale gastronomiczne oraz różne usługi, jak turystyka wodna, rowerowa czy konna.

W Przysłupiu w sercu Bieszczadów prawie 40 osób podpisało deklaracje powołując w ten sposób Karpacki Klaster Turystyczny, kolejnych kilkanaście zadeklarowało już przystąpienie. Klaster powstał jako porozumienie, które zostanie zarejestrowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Funkcję animatora pełnić będzie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Podkarpacia „Pro Carpathia”.
„Dla mnie najważniejsze, że jest to inicjatywa oddolna. To przedsiębiorcy się do nas zgłosili, nie trzeba było ich do niczego przekonywać i tłumaczyć walorów takiego rozwiązania. Z resztą klaster to nie tylko próba łączenia sił i dalszego rozwoju, ale także wyjście ze wspólną promocją na zewnątrz regionu” tłumaczy Krzysztof Staszewski, prezes Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

Na działania klastra potrzebne są środki finansowe, które można pozyskać z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Chodzi o fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz przyszłych programów centralnych. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł pozyskiwać środki indywidualnie, ale na wspólne szkolenia, promocję czy integrację branży jest to możliwe w ramach klastra.
„Klaster ma formułę otwartą i zaprasza wszystkie podmioty z tej właśnie branży, które działają w segmencie turystyki aktywnej, kulturowej, przyrodniczej i zdrowotnej” dodaje prezes Staszewski.

W skład pięcioosobowej Rady Klastra weszli Maciej Twardzik (szef firmy Bieszczadzkie Centrum Szkoleniowe Harmonia Ducha i Ciała), Sylwia Wieleba-Maślany, Mirosław Nadolny (Karczma Brzeziniak), Krzysztof Plamowski (Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów) i Bogusław Pyzocha (Fundacja Bieszczadzka).

Relacje ze spotkania:
relacja radiowa Jolnaty Danak – Polskie Radio Rzeszów
relacja wideo – TVP Rzeszów

Pro Carpathia – Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego:
Karpacki Klaster Turystyczny” pokazuje, iż branża turystyczna chce wspólnie działać na rzecz wypromowania południa województwa podkarpackiego jako atrakcyjnego turystycznie regionu. Obejmuje swoim zasięgiem tereny górskie i podgórskie: Bieszczady, Beskid Niski oraz Pogórza (Przemyskie, Dynowskie, Czarnorzecko-Strzyżowskie, Bukowskie i Jasielskie). Jego członkowie to m.in. biura podróży, hotele, pensjonaty, przewodnicy, lokale gastronomiczne oraz różne usługi, jak turystyka wodna, rowerowa czy konna.

Jak przystąpić do Klastra?

Nowi członkowie przyjmowani są do Klastra przez Radę Klastra, na wniosek dwóch członków Klastra, po wypełnieniu stosownych dokumentów. Dokumenty jakie należy przedłożyć przez podmioty ubiegające się o udział w Klastrze to:

– Wniosek do Rady Klastra o przyjęcie w poczet członków Klastra “Karpacki Klaster Turystyczny”
– Parafowany Regulamin Klastra “Karpacki Klaster Turystyczny”
– Deklaracja Partnerstwa w ramach Klastra “Karpacki Klaster Turystyczny”

Osoba to kontaktu:
Bartosz Rączy
tel: 17 850 01 86 lub 17 852 85 26
e-mail: bartosz@procarpathia.pl

Cały artykuł – LINK.