W Bieszczadzkim Parku Narodowym w sezonie letnim uprawiane są trzy główne formy turystyki: piesza, rowerowa i konna. Dla każdej z tych form przygotowano odpowiednią infrastrukturę turystyczną oraz opracowano odrębne zasady dotyczące poruszania się turystów na terenie Parku [regulamin].

Bieszczadzki Park Narodowy

Turystyka Piesza

Chcąc wejść na połoniny lub na jeden z sześciu szczytów przekraczających wysokość 1300 m turysta zobowiązany jest do korzystania z oznakowanych szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych. Przez Bieszczadzki Park Narodowy poprowadzonych jest około 120 km pieszych szlaków turystycznych i podobna ilość ścieżek przyrodniczych. Wchodząc na szlak lub ścieżkę turysta zobowiązany jest do zakupienia biletu w jednym z punktów informacyjno-kasowych.

Przy szlakach prowadzących na połoniny ustawione zostały ławostoły oraz deszczochrony. Niżej w dolinach można odpocząć w specjalnie do tego celu przygotowanych wiatach brogowych. W dolinach przygotowano dla turystów trzy pola namiotowe (Bereżki, Górna Wetlinka, Tarnawa Niżna) oraz kilka innych obiektów noclegowych prowadzonych przez Park. Po zejściu ze szlaków, turyści mogą rozpalić ognisko w specjalnie do tego celu wybudowanych wiatach ogniskowych.

Turyści wchodzący na szlak zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Należy pamiętać, że wprowadzanie psów na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze jest zabronione (z wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuż dróg publicznych). Dla własnego bezpieczeństwa nie należy zbaczać z oznakowanej ścieżki lub szlaku, a każdą trasę należy zaplanować tak, by do miejsca zakwaterowania wrócić przed zapadnięciem zmierzchu.

Turystyka Rowerowa

Turystyka rowerowa na terenie BdPN realizowana jest wyłącznie w oparciu o drogi publiczne i wyznaczone do tego celu utwardzane trasy. Ze względu na bezpieczeństwo osób poruszających się po szlakach przeznaczonych dla turystyki pieszej oraz negatywne oddziaływanie rowerów górskich na zasoby przyrodnicze, poruszanie się na rowerach po szlakach pieszych jest zabronione.

Dla rowerzystów wyznaczono ok. 75 km ogólnodostępnych dróg oraz kilka fragmentów utwardzonych dróg wewnętrznych BdPN. 

Turystyka Konna

Turystyka konna na obszarze BdPN rozwija się w oparciu o Zachowawczą Hodowlę Konia Huculskiego w Wołosatem oraz Stanicę Turystyki Konnej w Tarnawie Niżnej (w dzierżawie)  [oferta]. Ośrodki te dysponują pewną ilością koni przystosowanych dla potrzeb turystyki konnej, część koni przygotowywana jest również do udziału w rajdach konnych. W ośrodkach istnieje możliwość nauki jazdy konnej na otwartym powietrzu lub krytej ujeżdżalni. Ze szlaków konnych BdPN (po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia) mogą skorzystać również osoby wjeżdżające do Parku na koniach obcych. Na terenie parku funkcjonuje około 80 km szlaków konnych.

Facebook